Direct naar de inhoud van deze pagina

Voor ouders/verzorgers

Gaat jouw kind een maatschappelijke stage (MaS) doen? Welke rol heb je daarin als ouder/verzorger?

MaS in Breda

Jongeren ontdekken, doen en lachen tijdens hun MaS. MaS is een manier waarop jongeren van het voortgezet onderwijs (tussen 12 en 18 jaar) kennis kunnen maken met vrijwillige inzet bij een vrijwilligersorganisatie, stichting, vereniging, buurt-, burger-, of wijkinitiatief. Een stage duurt maximaal 30 uur.


MaS heeft haar meerwaarde ruimschoots bewezen: meer dan 20% van de leerlingen die MaS heeft gedaan doet nog steeds vrijwilligerswerk! Een bijzondere ervaring die de rest van hun leven bijblijft. Veel maatschappelijke organisaties in Breda weten hoe waardevol het is om jongeren te betrekken. Of en hoe de MaS gevormd wordt verschilt per school. De scholen Graaf Engelbrecht, Markenhage College, Mencia de Mendoza, Michaël College, Tessenderlandt, Bredero College, De Rotonde, Internationale School Breda en Orion College hebben de MaS als een onderdeel in het onderwijsprogramma verwerkt. MaS is een onderdeel van Maatschappelijk Betrokken Onderwijs: het Bredase Model.

Hoe verloopt MaS?

Wie zijn er betrokken bij de MaS van jouw kind? Allereerst je kind zelf natuurlijk. Wat er van van hem/haar wordt verwacht, verschilt per school. In elk geval wordt plezier, motivatie, initiatief en reflectie verwacht. Dit doet je kind niet alleen: de school, Breda Actief, de stagebieder en jij als ouder/verzorger spelen hierin ook een belangrijke rol.

  • School is verantwoordelijk voor de voorbereiding, ondersteuning tijdens het uitvoeren van de MaS en reflectie.
  • Breda Actief zorgt ervoor dat de stageplaats vindbaar en voorbereid is voor de leerlingen.
  • De stagebieder/organisatie is de plek waar je kind kennis maakt met vrijwilligerswerk die zorgt voor een leuke en nuttige klus en de begeleiding. Het maken van duidelijke afspraken en uitspreken van verwachtingen zijn erg belangrijk.
  • De jongere is zelf verantwoordelijk voor de stage-uren en mag zelf een stageplaats kiezen. Natuurlijk wel met goedkeuring van de stageplaats en de school. Daarom tekenen zij alle drie de stageovereenkomst.
  • Wat kun je al ouder/verzorger betekenen? Je kan helpen bij het vinden van een leuke plek, bijvoorbeeld in in eigen netwerk. Ga met je kind in gesprek over wat hij of zij leuk vindt, om zo een geschikte plek te vinden. Ook kun je je kind voorbereiden door het uitwisselen van ervaringen.

De meerwaarde van de MAS voor je kind

Het heeft maatschappelijk nut voor de samenleving dat jongeren zich inzetten tijdens de MaS. Zij hebben een frisse blik en kunnen door hun enthousiasme een enorme aanwinst zijn voor de organisatie. Naast de kans om voor een ander iets te betekenen en actief mee te doen in de samenleving, zal je kind ook veel leren zoals samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, communiceren, organiseren en op tijd komen. Soms ontmoet je kind mensen die hij/zij in het dagelijks leven normaal gesproken niet tegen zou komen of spreken. Door de diversiteit in organisaties en stages is het een kans voor je kind om zijn of haar talenten leert in te zetten in de praktijk. Ook staat MaS goed op het CV van je kind. Kortom: MaS is een waardevolle levenservaring voor je kind!

Jongeren in beeld